Vision

Jag arbetar med företag – och med människorna där.

Min intention är att inspirera till ett medvetet förhållningssätt till oss själva att arbeta med – och att skapa kommunikation för – företag som bygger långsiktigt hållbara produkter och tjänster i samklang med våra naturliga behov och vad våra gemensamma resurser orkar bära.

Värdeord: närvaro – medvetenhet – ansvar – kreativitet – välmående – utveckling

®UGE är ett registrerat varummärke.

Länkar: Vision • Fakta • Om UGE