map

Vida Paper, bruket som nu återtagit sitt namn sedan 1700-talet. Det var en ambitiös satsning där vi med stor möda omprofilerade ett anornas företag. Ett av våra mått och steg var att bjuda in unga fotografer att tolka begreppet ‘feel’. Ett begrepp som på alla sätt kondenserade löftena om brukets finpappers-kvalitet ‘Scandia 2000′ (Lessebo Design). Annonseringen gjorde vi för bruket och den stora grossisten ‘map’.
Vi skapade även nya webben, profilen, sälj- och produktmaterial. Ovan och nedan några exempel ur en tämligen diger produktion. Och ja, vi bröt heliga mönster…
.

vidatits

vidagold

vidadifferense