Colorit

Allt hänger samman. Annonsering är idag något oändligt mycket mer än när jag drog mina första streck 1984. Ändock, få uttryck slår pappersannonsen när det gäller att kondensera ett budskap. Och rätt utfört (mod, nyfikenhet och tydlighet) att därmed skapa uppmärksamhet. I min portfolio återfinns annonser skapade ur ett väl formulerat sammanhang för kunder  i en mängd som inte gärna rymms på en sajt som denna. Jag kommer därför att visa ett litet urval här.

Ovan annons är kanske inte en av mina vackraste, men den är ett exempel på en bransch (papper) som skapade ett uttryck som attid var vänt och vackert. Annonseringen (och andra aktiviteter) som UGE formade för ‘map’ och som här Colorit, är ett exempel på att en annons inte alltid skall säga det förväntade. Vi bröt mönstret.
Foto: Magnus Österhult (bilden har en intressant historia då den kom till när vi hällde en hink vatten över modellerna för en modefotografering för en annan kund. Se Sul! Nedan: ännu mera punk!
.

vidapunk