SOMMARFRUKOST
Idé, kamera och redigering: UGE
Filmed in 4K. Edited and presented in 2K
En av tre filmer, se mer case Hagelmark

HÖSTMIDDAG
Idé, kamera och redigering: UGE
Filmed in 4K Black Magic. Edited and presented in 2K
En av tre filmer, se mer case Hagelmark