‘insidan’ – ett vackert nummer

Nya ‘insidan’ – ett nummer med anhörigas perspektiv i fokus. SHG kundmagasin är den fördjupande (och genomskinliga) publikationen från och om SHG’s enheter. Just denna gång extra utmanande. I vart fall för undertecknad. Ämnet är mer än aktuellt, hur möter och tar vi hand om de utsatta, gamla och svaga. Räcker våra allas gemensamma resurser till dem som en gång byggt upp vårt land, välfärdsstaten. SHG är som den privata aktören, kanske just därför, alltid i topp i de rankningar över hem och boenden för gamla och dementa som genomförs. Det är med stor ödmjukhet jag närmar mig dessa ämnen. Och, alla de möten jag har berikar och fördjupar mitt eget perspektiv.
Just i detta nummer en nyhet, ett korsord av den i branschen erkände Dag Liljekvist (DaliX). Jag kan på vis i världen inte förstå hur han får ‘ihop’ det. Respekt!.
Intervjuver, artiklar, foto och form: UGE. Omslag foto: Jonas Ljungdahl.

.UGW_1814