KORIUS – ny web!

Ny web för nya KORIUS™. I och med att EUPLAST samlar de mera designorienterade golvsystemen under ett varumärke sätter vi ut den nya webben. Tänkt att inpirera så är den i fas ett byggd och formad som en ‘all in one page’. Dupare info om utförande och teknik pekar vi till just utföraren, dvs EUPLAST.
Arbetsgrupp: Fågelperspektiv, strategi, kreation och form UGE® Foto: Jonas Ljungdahl. 3D och motion: Chimney. Teknik: Martin.
Besök KORIUS här!
.
IPhone6_korius