Koncept

‘Koncept’ har varit ett modeord under lång tid. Redan när jag började i branschen under tidigt 80-tal droppades detta förlösande begrepp i de flesta konferensrum jag närvarade i. Och antagligen i de flesta andra dessutom. Koncept betyder inget mer än valet av ‘vägen’ (idén hur jag tar mig från A till B. Och det är inte illa i sig). Koncept för mig är att vi tänker före. Sätter ramar, mål, uttryck och skapar ledstänger som skall följas under tid. Koncept mår nämligen väl av uthållighet. Verktygen är flera. Inte minst hur vi bygger försvar. Imaterielrätt är ett av dessa dugliga redskap att forma, sätta ut och just skydda de tillgångar som inte går att ta på. Till exempel det mytomspunna varumärket. Undertecknad anser dessutom att just kreation är det mest levande och dugligaste av alla ‘verktyg’. Kreativitet talar till mer än hjärnan (mindet). Kreativitet är det som passerar, berör och talar igenom bruset – det talar till dig. Rätt utfört vill säga.
.
KREATION
Det är här det formas, blir konkret och avgörs. Inga strategier i världen gör någon nytta om inte mottagaren förstår vitsen med att välja just ditt erbjudande. Kreativitet är dessutom så mycket mer än själva lösningen. Kreativitet börjar redan med analysen. Ett utifrån perspektiv. Ett angrepp inför ett problem som inte är det förväntade och inte minst: öppenhet inför den skapande processens smått kaotiska former. Det är för mig just ‘kreation’ och den resan börjar med ömsesidig förståelse. Mellan dig och mig.

LänkarKoncept • Partners  Kommunikation